Vertebroplasti ve Kifoplasti
  • 0

Vertebroplasti ve Kifoplasti

Omurgamız çeşitli nedenlerle hasar alabilir, bütünlüğünü kaybedebilir. Bu duruma travmatik olaylar ve kemik erimesi neden olabilir. Omurganın yeniden mukavemetini sağlamak için vertebroplasti ve kifoplasti tedavilerine ihtiyaç duyulabilir.

Vertebroplasti Nedir?

“vertebra: omur – plastie: doku tamiri” anlamına gelir. Vertebroplasti uygulamalarında hastanın hasar almış omurgasına kemik çimentosu enjekte edilir. Böylece hasarlı omurun sağlamlaşması ve hastanın ağrılarının dinmesi amaçlanır. İşlem görüntüleme eşliğinde vücutta açılan milimetrik deliklerden girilerek yapılır.

Kifoplasti Nedir?

Kırık nedeniyle omurda çökme meydana gelir. Kifoplasti de omurdaki bu çökmeyi düzeltmek için omurun içine bir balon yerleştirilir ve şişirilir. Böylece ortaya çıkabilecek omurganın öne doğru eğilmesinin ve kamburluk riskinin önüne geçilebilir. Böylece çökme düzeltilebilir. Ardından balon çıkarılır ve vertebroplasti işlemi yapılarak omurun içine kemik çimentosu yerleştirilir.

Vertebroplasti ve Kifoplasti Farkı Nedir?

Kifoplasti işleminde vertebroplastide yapılan kemik çimentosu enjeksiyonunun yanı sıra bu işlemden önce ilgili omura bir balon yerleştirilir. Çökme giderilir. Böylece hastada bir kamburluk gelişmez ya da gelişen kamburluk minimize edilir. Özetle işlem balon kullanılmadığında vertebroplasti, balon kullanıldığında ise kifoplasti olarak adlandırılır. Öte yandan iki işlemin de yapılış prosedürü aynıdır. Görüntüleme eşliğinde ince bir iğne ile omura ulaşarak tedavi uygulanır.

Vertebroplasti ve Kifoplasti Hangi Durumlarda Uygulanır?

  • Osteoporoz (kemik erimesi) nedeniyle yaşanan omurga kırıkları
  • Travmaya bağlı omurga kırıklarında
  • Omurga tümörü nedeniyle omurganın kırılması/hasar alması
  • Ağrı tedavisi

Her omurga hasarına müdahalede bulunmak gerekmez. Örneğin daha hafif kırıklar olarak bilinen çökme kırıklarında korse veya alçı tedavisi ile sorun giderilebilir.

Vertebroplasti ve Kifoplasti Nasıl Uygulanır?

İki işlem de görüntüleme eşliğinde ameliyathane ortamında genel anestezi altında yapılır.  İşlem esnasında hasta yüzüstü yatar. Kırığın olduğu bölgeden ince bir iğne omura yerleştirilir. Kifoplasti uygulaması yapılacaksa ilk olarak balon kırık kemiğe iletilir. Kemik içinde şişirilerek çökmüş omur düzeltilir. Ardından kemik çimentosu yine aynı şekilde omura enjekte edilir. Hastalar işlemden sonra genellikle 1 gece hastanede yatar. Müdahale sonrası hastaların özellikle işlem bölgesinde ağrısı olabilir. Bu ağrı ortalama 2 gün içinde büyük oranda geçer. Bu süre içinde hastalara yatak istirahati önerilir. İşlem sonrası ilk 6 hafta spor yapmamak, ağır kaldırmamak gerekir.

Vertebroplasti ve Kifoplastinin Avantajları

  • Vücutta ciddi bir kesi yeri açılmadığı için enfeksiyon ve kanama riski azdır. Yara daha hızlı iyileşir, hastanın daha az ağrısı olur ve hastanede daha kısa süre kalır.
  • Korse ile kıyaslandığında kemikler birbirine daha hızlı bir şekilde kaynar. Hastanın ağrısı daha erken dönemde geçer.

Riskler

Günümüzde vertebroplasti ve kifoplasti oldukça güvenli tedavi yöntemlerdir. Her girişimsel işlemde olduğu gibi enfeksiyon, alerji ve kanama gibi genel riskler söz konusudur. Bu riskler literatürde yüzde 1 ila 3 olarak bildirilmektedir.

Vertebroplasti ve Kifoplasti Başarı Oranları

Kemik erimesine veya travmaya bağlı kemik kırıklarına uygulandığında işlemin başarı oranı yüzde 85 ila 90 arasındadır. Tümöre bağlı omurga kırığı olgularında da ortalama yüzde 70’lik bir başarı oranı söz konusudur.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta Koordinatörü ile İletişime Geçin