Omurilik Kanal Daralması (Dar Kanal)
 • 0

Omurilik Kanal Daralması (Dar Kanal)

Omurga vücudumuzun dik durmasını sağlar, rahatça hareket etmemizi olanaklı kılar. Kafadan başlar ve leğen kemiğinde son bulur. Toplam 33 adet omurdan (vertebra) oluşur. Bu omurlardan 23’ü hareket edebilir. Tüm bu omurları birbirine bağlayan diskler ve bağ dokuları bulunur. Bu da bizim hareketliliğimizi sağlar. Yaşlanmayla birlikte bu yapılarda bir aşınma olur. Esnekliğini kaybeder. Genişleyebilir, kireçlenebilir. Nihayetinde de omurilik kanal daralması meydana gelebilir.

Omurilik Kanal Daralması Nedir?

Omurganın içinde bir sinir dokusu olan omurilik bulunur. O da kafadan kuyruk sokumuna dek devam eder. Omurilik vücut için oldukça değerli, yaşamsal bir sinir dokusudur. Vücudun verdiği bütün sinyalleri toplar, beyne iletir. Reflekslerimizi, kol-gövde-bacak koordinasyonumuzu mümkün kılar. Omurganın içinde omuriliğin geçtiği bu kanalda oluşan darlıklar, “omurilik kanal daralması” olarak adlandırılır.  Bu daralma omurganın birçok farklı bölgesinde ortaya çıkabilir: bel, sırt, boyun.

“Özellikle yaşlı hastalarıma omurilik kanalının nasıl daraldığını anlatırken su borusu örneğini veririm. Su borusunun içi zamanla aşınır, kireçlenir, birtakım maddeler tarafından tıkanır. Nihayetinde de su akışı sekteye uğrar. Bir su ustasının o boruya müdahale etmesi gerekir. Omurgadaki durum da aynıdır. Yaşlılık, genetik faktörler veya bir hastalık sonucu omurilik kanalı daralır. Bu daralmış kanalı bir ustanın açması gerekir.”

Omurilik Kanal Daralması Belirtileri Nedir?

Omurilik kanal darlığı sıklıkla bacaklara vuran ağrıyla kendini gösterir. Özellikle yürürken fark edilir. Kişi yürümeye başladıktan kısa bir süre sonra dinlenme ihtiyacı duyar. Bu haliyle bel fıtığı ile benzeştirilebilir. Ancak ağrının biçimi farklıdır. Bel fıtığında ağrı aniden bacağa girer ancak kanal daralmasında uyuşma ve yavaş yavaş artan bir ağrı vardır. Bunun nedeni bel fıtığında tek bir sinirin şiddetli bir şekilde baskı altında olmasıdır. Omurilik kanal darlığında baskı altında olan sinir sayısı daha fazla olmasına karşın, baskının şiddeti bel fıtığına göre daha hafiftir.

Bel fıtığıyla kıyasladığımızda dar kanal hastalarımzda çok yoğun bir ağrı, sızı olmaz. Hastalar genellikle bel ve bacak ağrısıyla bel fıtığından şüphelenerek hekime başvurur. Yapılan MR görüntülemesiyle kanal daralması tespit edilir. En sık karşılaştığımız belirtiler şöyledir:

 • Bel, boyun ve sırt ağrısı
 • Bacakta güç kaybı, ağrı, uyuşma, his kaybı
 • Dik durmada zorluk
 • Bağırsak problemleri
 • İdrar kaçırma (ilerleyen olgularda)

Türleri

Omurilik kanal daralması farklı ölçülerde olabilir: hafif, orta, şiddetli.

 • Darlık %25’den azsa hafif
 • Darlık %25-50 arasındaysa orta
 • Darlık %50’den fazlaysa şiddetli

Tanı

Hasta öyküsü ve fiziksel muayenenin ardından kesin tanı için MR görüntülemesine başvururuz. Hastadan ayrıca röntgen ve tomografi de istenebilir.

Neden Oluşur?

En önemli nedenlerden biri yaşlanmadır. Omurilik kanal darlığı genellikle 50 yaş üzeri kişilerde görülür.

Yaşlanmaya bağlı olarak, vücut esnek yapısını yitirir, omurganın çeşitli yerlerinde kireçlenme oluşabilir, omurga dokuları kalınlaşabilir Nihayetinde yaşlanan bireyin omurilik kanalı daralabilir.

Daralmaya neden olan ya da tetikleyen unsular şöyledir;

 • Kireçlenme
 • Omurgada bulunan bağların kalınlaşması, omurga kırıkları
 • Bel fıtığı
 • Kemik erimesi
 • Tümörler
 • Genetik faktörler
 • Ağır bir işte çalışmak, obezite ve sigara gibi çevresel problemler

Not: Bu hastalık doğuştan da gelebilir. Bu tür hastalarda belirtilerin ortaya çıkması için yaşlılık dönemini beklemek gerekmez. Semptomlar 30 yaş sonrasında kendini gösterir.

Tedavi

Omurilik kanal darlığı tedavisinde farklı yaklaşımlar mevcuttur.  Bu tedavileri cerrahi ve cerrahi dışı olarak ikiye ayırabiliriz. Cerrahi dışı tedaviler:

 • Ağrı kesici ve kas gevşeticiler
 • Egzersiz ve fizik tedavi
 • Kilo kontrolü
 • Omurilik çevresine streoid ve/veya ağrı kesici enjeksiyonlar

Omurilik Kanal Daralması Cerrahi Tedavisi

Omurilik kanal darlığı tedavilerinde cerrahi altın standarttır. Darlığın ölçüsüne ve omurganın kaç yerinde daralma olduğuna göre ameliyat planlanır. Darlık omurganın tek bir noktasındaysa ve herhangi bir kırık da yoksa sinirlere baskı yapan ve daralmaya yol açan disk ve/veya kemik alınır, kanal rahatlatılır. Diskin vücut dışına çıkarılmasına diskektomi, kemiğin dışarı alınmasına ise foraminotomi adı verilir.

Bazı hastalarda omuriliğin farklı kısımlarında darlık izleriz. Bazen de hastada bel fıtığı, bel kayması gibi farklı bir omurga sorunu daha mevcuttur. Bu durumda ayrıca medikal vida ve çubuk kullanılarak omurların birbirini tekrar desteklemesi sağlanır. Ayrıca PLIF ve TLIF adı verilen küçük kafesler işlem yapılan bölgeye yerleştirilebilir. Böylece omurların birbirine kaynaması kolaylaşır.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *