oksipital lob beyin tümörü
 • 0

Oksipital Lob Nedir?

Oksipital lob beynin en arkasında bulunan ve görme becerimizi gerçekleştiren ve şekillendiren bölgedir. Bilindiği gibi beyin sağ ve sol yarımkürelerden oluşur. Oksipital lob da hem sağ hem sol yarımkürede bulunur. Sağ görüş alanı sol tarafta işlenirken, sol görüş alanı sağ tarafta işlenir. İki taraf da birbiriyle iletişim halindedir.

Görme ve görüleni anlamlandırma çok bileşenli ve karmaşık bir beceridir. Gözlerdeki retina ham görüntüyü alır, oksipital bölgeye sinyal gönderir. Frontal lob motor korteks göz hareketlerini ve bakışın yönlendirilmesi sağlar. Temporal lob görülen şeyin anlamlandırılasında, öğrenilmesinde, hafızaya alınmasında rol alır.

Oksipital Lob Görevleri Nelerdir?

Oksipital lobun temel fonksiyonu görme becerisini gerçekleştirmektir. Görme becerisi oldukça geniş bir kavramdır. Oksipital lobun hayatımız için ne kadar önemli olduğunu bazı örneklerle özetleyelim. Oksipital lob şu becerilerin mümkün olmasını ya gerçekleştir ya da katkıda bulunur.

 • Çevrenin görsel haritalaması
 • Mekansal akıl yürütme
 • Görsel hafıza, görme algısı, tanıdık yüz ve nesnelerin seçilmesi
 • Nesnelerin renklerinin seçilmesi
 • Mesafe, büyüklük, derinlik hissiyatı
 • Görsel uyaranların algılanması
 • Gözle görülen şeylerin anlamlandırılması
 • Retinaya gelen bilgilerin işlenmesi
 • Çevreden gelen bilgilere cevap verilmesi

Oksipital Lobda Bulunan Önemli Alanlar

Oksipital lob beyinde birçok farklı fonksiyonun gerçekleştiği bölgeye ev sahipliği yapar. Bunlar nelerdir?

 • Broca’nın 17 numaralı alanı (V1), primer görme korteksi görevini yerine getirir. Mekan ve konum bilgisi, renk algılama gibi konularda etklilidir.
 • Ventral akış (V2) gözle görülen şeylerin anlamlandırılmasını sağlar.  Bu bölgede bir sorun oluştuğunda kişi görmeye devam eder ancak bunu tanımlamakta güçlük çeker.
 • V1, V2 ve başka bölgelerle ilişki kurulan dorsomedial akış bölgesi
 • Lateral genikulat cisimcikler olarak bilinen ve gözlerden gelen ham verilerin broca’ya iletilmesini sağlayan alan.
 • Görme alanı hakkında verileri alan lingula

Okspital Bölgede Bir Hasar Oluştuğunda Ne Olur?

Oksipital bölgede ya da komşu doku/organlarda bir hastalık oluşabilir. Bu da kişide bazı semptomlar ve fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunlar nelerdir?

 • Görme kaybı
 • Oksipital epileptik odakların neden olduğu epilepsiler
 • Derinlik algısı ve görme bozukluğu nedeniyle kişinin hareket becerisi ve dengesi bozulabilir.
 • İnsanları ve nesneleri görmekte/algılamakta sorun yaşama
 • Halüsinasyon görme
 • Yazıları tanıma ve okumada güçlük
 • Öğrenme güçlüğü
 • Hafıza bozuklukları
 • İnce ve kaba motor becerilerinde aksaklık
 • Göz kırpma sorunu, görsel dalgınlık

Oksipital Lob Tümörleri

Beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 3’ü oksipital bölgede olur. Kişide yukarıda belirttiğimiz semptomlar izlenir. Tümörün tipine göre tedavi planlanır. Görseldeki gibi bir beyin tümöründen bahsediyorsak (menenjiom) cerrahiyle tümörün çıkarılması düşünülmelidir.

oksipital lob beyin tümörü

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *