• 0

Nöromonitörizasyon Nedir?

Merkezi sinir sistemine yönelik yapılan ameliyatlarda kullanılan ileri sağlık teknolojilerinden biri nöromonitörizasyon sistemidir. Beyin, omurilik ve omurga ameliyatlarında kullanılan bu teknoloji ile cerrahi esnasında cerrahi bölgedeki sinir dokuların hasar görmesinin önüne geçilebilir. Nöromonitörizasyon, ameliyata başlamadan önce hastanın yüzüne, kol ve bacaklarına elektrotlar yerleştirilmesini, ameliyat başlamadan hastanın motor, duyu ve refleks yanıtları kaydedilmesini ve ameliyat boyunca bu elektrotlardan alınan sinyallerin takip edilip, takipte tutulmasını içerir. Sistem, operasyon boyunca cerrahı beyindeki veya omurilikteki sinirlere ne kadar yaklaştığını verdiği sinyallerle hızlıca uyarır. Nöromonitörizasyon hastanın sinir sistemini uyarılar iletir. Verdiği uyarılarla sinir sisteminin aktivitesini ameliyat boyunca kayıt altında tutar. Operasyon boyunca sistemi takip eden, cerrahla iletişimde olan bir nöroloji uzmanı ve tekniker de ameliyathanede bulunur.

Dokuya ulaştığımız zaman dokuya zarar verip vermediğimizi anlamamız için bize bir yardımcı bir kılavuz olan nöromonitorizasyon sinir dokusunun hasar görüp görmediğini beyin dokusunun etkilenip etkilenmediğini bize kolaylıkla söyler.

Beyin ve sinir cerrahisini ilgilendiren birçok ameliyatta kullanılan nöromonitörizasyon ile cerrahi riskler minimize edilebilir. Beyin ameliyatlarındaki en temel yaklaşım kitleyi/lezyonu/tümörü çıkarırken fonksiyonel becerileri de korumaktır. Sistem tam da bu amaçla kullanılmaktadır. Ameliyat esnasında herhangi bir sinire zarar vererek hastada ortaya çıkabilecek felç gibi tabloların nöromonitörizasyonla önüne geçilebilir. Geçmişte “hastanın felç kalma riski yüksek” denilen birçok ameliyat bu teknoloji sayesinde günümüzde daha az riskle ve daha yüksek başarı oranlarıyla yapılabilmektedir.

Nöromonitörizasyon günümüzde yaygın kullanılan bir teknoloji haline gelmiştir. 2010’dan itibaren ülkemizde birçok hastane bu teknolojiyi edinmiştir. Biz de gerekli olan tüm ameliyatlarımızda nöromonitörizasyondan yararlanmaktayız.

Nöromonitörizasyon Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Beyin ve sinir cerrahisi pratiğinde nöromonitörizasyondan sıklıkla yararlanılır:

  • Beyin anevrizması, AVM (Arteriovenöz malformasyon), kavernom gibi beyin damar hastalıklarının ameliyatları
  • Beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi
  • Trigeminal nevralji ve Hemifasyal spazm tedavilerinde başvurulan mikrovasküler dekompresyon ameliyatı
  • Omurga ve omuriliğe yönelik yapılan ameliyatlar

Ortopedi, genel cerrahi ve KBB bölümleri de bu teknolojiden yararlanabilmektedirler.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta Koordinatörü ile İletişime Geçin