Metastatik Omurga Tümörleri
  • 0

Metastatik Omurga Tümörleri

​Metastatik omurga tümörleri vücudun herhangi bir yerinde oluşarak omurgaya metastaz yapan ve omuriliğe bası yapan tümörlerdir. Omurgaya en sık metastaz yapan primer tümör akciğer tümörüdür. Bunun dışında meme, prostat, böbrek, tiroid, gastrointestinal tümörler de omurgaya metastaz yapma riski taşır. Erkeklerde görece daha sık görülür ve en sık 40-65 yaş arası hastalarda izlenir. Omurga metastazları sadece omurga kemiğinde görülebildiği gibi omurilik zarının içinde de izlenebilir. Omurga metastazlarının büyük bir bölümü (yaklaşık yüzde 95) omurilik zarının dışında olur. Tümör, ilgili omurun zayıflamasına, çökmesine, kırılmasına neden olabilir. Omuriliğe dışarıdan bası yapabilir. Omurga metastazları en sık bel bölgesinde görülür. Sırt ve boyunda daha az olur. Omurga metastazlarının tanısında direkt grafilere, kemik sintigrafisine, BT ve MR taramasına başvurulabilir.

Belirtiler

Omurga tümörleri, tümörün omuriliğe yaptığı bası, ağrı ya da tesadüfi olarak ortaya çıkar. Metastatik omurga tümörlerinin belirtileri şöyledir:

  • ​Yürüme güçlüğü
  • Felç (hastaların yüzde 10 ila 15’inde olur)
  • Şiddetli, keskin, batma hissi veren, kaşıntılı, hareketle artabilen ağrı 
  • Kuvvetsizlik
  • Sfinkter problemleri (işeme, dışkılama sorunları)

Metastatik Omurga Tümörleri Tedavisi

Omurga tümörü tanısı konulan hastada omuriliğe bası olup olmadığı, omurgada kırık ya da çökme olup olmadığı kontrol edilir. Tümörün omurga kanalını ne derecede doldurduğu izlenir. Tüm bu bilgiler ışığında hastanın yaşı ve genel sağlık durumu da değerlendirilerek tedavi planlanır.

Omurga metastazlarının tedavisinde cerrahi ve/veya radyoterapiye başvurulur. Özellikle omuriliğe bası yapan olgularda mutlaka erken tedavi değerlendirilmelidir. Uygun hastalarda tümörün cerrahi olarak çıkarılması, omurganın yeniden stabilize edilmesi ve tümörün çıkarıldığı bölgeye radyoterapi, kemoterapi uygulanması oldukça olumlu sonuçlar vermektedir. ​Bazı olgularda omurga metastazı birçok omurda birden görülebilir. Bu durumda hastada nörolojik bozuklar şiddetlenebilir, ağrı artabilir. Bu hastalarda nörolojik fonksiyonları düzeltmeye ve korumaya yönelik bir tedavi planlanır. Kimi olgularda ise hastanın tek bir omurunda büyük bir metastaz olabilir. Hastanın tümör bulunan omurunu tamamen çıkarmak gerekebilir. Tümörün vücuttan çıkarılmasından sonra omurga titanyum kafes ve titanyum vidalarla omurganın mukavemeti sağlanır. Her omurga metastazı omuriliğe bası yapmaz. Bu tip olgularda cerrahiye gerek olmadan primer tümörün özelliklerine bağlı olarak sadece radyoterapiyle de tedavi mümkün olabilir. 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta Koordinatörü ile İletişime Geçin