Gliom Tedavisi
  • 0

Gliom Nedir, Gliom Tedavisi

Gliom nedir, gliom tedavisi nasıl yapılır? Gliom tedavisi mümkün mü? Yazımızda bu sorulara yanıt verdik. Gliomlar ya da glial tümörler beynin kendi hücrelerinden kaynaklanan (birincil tümörler) genellikle kötü huylu olma eğiliminde olan tümörleri tarif etmek için kullanılan gelen bir kavramdır. Birincil beyin tümörleri içinde en sık görülenidir. Tüm beyin tümörlerinin de neredeyse yüzde 30’unu oluşturur. Birçok farklı glial tümör vardır. Astrositom ve ependimom en sık görülenleridir. Buradaki -om eki Eski Yunancadaki tümör kelimesinden gelir. Kelimenin ilk parçası da tümörün doğduğu hücreyi ifade eder. Örneğin beynin sinir dışı destek hücrelerine yani beyni destekleyici dokuyu oluşturan hücrelere glial denir. Glial hücreleri köken alarak ortaya çıkan tümörlere de gliom denir.

Belirtiler

Beyin tümörlerinin belirtilerini spesifik olmayan ve spesifik semptomlar olarak ayırabiliriz.

  • Geçmeyen baş ağrısı, kusma, baş dönmesi, nöbet geçirme, kişilik değişimi gibi şikayetler hastanın beyin tümörü açısından araştırılmasını gerektirir. Bunlar hastalıkla spesifik olmayan belirtilerdir.
  • Spesifik belirtiler ise tümörün beynin hangi bölümünde olduğu ve tipi hakkında bilgi verebilir. Örneğin beyincik‎ bölgesindeki gliomlar denge ve yürüme bozukluklarına neden olabilir. Omurilik bölgesindeki tümörler felçlere yol açabilir. Tümör oksipital lobda ise görmeyle ilişkili sorunlar oluşabilir.  Bilinç değişiklikleri, uyku bozuklukları, konuşma ile ilgili sorunlar yine tümörün lokasyonu hakkında bilgi verebilir.

En nihayetinde hastaya yapılan bir Beyin MR taramasıyla tümörün lokasyonu tespit edilir.

Gliom Türleri

Farklı tip glial hücreler vardır. Tümörün kaynağına göre çeşitli gliom türleri vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

  • Astrositomlar: Glial tümörler için en sık görülebilir. Beyindeki astosit adlı yıldıza benzer bir görünümü olan hücrelerden kaynaklanır. Birincil beyin tümörlerinin de yaklaşık yüzde 17’sini oluşturur. Beyin, beyincik ve omurilikte izlenebilir. Bu tümörün en agresif hali glioblastome multiformedir. Astrositomlar hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız
  • Ependimomlar: Daha çok çocuklarda görülür. Hem beyin hem omurilikte izlenebilir. Genelikle ventrikül duvarlarını oluşturan hücrelerden kaynaklanır. Birincil beyin tümörlerinin yüzde 2 ila 9’unu oluşturur. Daha fazla bilgi için tıklayınız
  • Oligodendrogliomlar: Beyindeki miyelin adlı hücrelerden köken alır. Birincil beyin tümörlerinin yüzde 4 ila 5’ini kapsar. Genellikle orta yaşlarda görülür.

Gliom Tedavisi

Birçok farklı gliomdan bahsettiğimiz için tedavi de tümörün türüne göre şekillenir. Ancak beyin tümörlerinin tedavisindeki genel kabul ve ilk seçenek beyindeki tümörü vücut dışına çıkarmaktır. Gliom tümörleri için de aynı yaklaşım geçerlidir. Beyindeki tümörün ya tamamı ya da mümkün olduğunca fazla bir kısmı ameliyatla dışarı çıkarılmalıdır. Gliomlar genellikle kötü huylu tümörler olduğu için cerrahi sonrası radyoterapi ve kemoterapi ile tedaviye devam edilmesi gerekir.

Gliom Tedavisi Mümkün mü?

Türüne göre bazı gliomlarda tedavinin başarı oranı yüksek iken bazılarında düşüktür. Örneğin tamamen çıkarılan ve radyoterapi yapılan ependimomlarda 10 yıllık sağkalım oranı yüzde 50’yi geçmektedir.  Ancak glioblastome multiforme tümörlerde tedaviye rağmen hastanın iyileşme şansı daha az sağkalım süresi daha kısa olabilmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *