• 0

Endoskopik Hidrosefali Ameliyatı

Hidrosefali, temel olarak beyinde fazla sıvı birikmesidir. Beyin omurilik sıvısı (BOS) olarak bilinen, beynin küçük odacıklarında (ventrikül) bulunan, normalde sürekli yenilenen ve devinim halinde olması gereken maddenin sinir sistemi tarafından emilemeyip beyinde birikmesidir. Bu anormal bir durumdur. Bir yandan yeni BOS üretilirken mevcut BOS beyinden tahliye edilemez. Bu da beyin dokularına zarar verir, fonksiyonel becerileri tehdit eder. Yenidoğanlarda, çocuklarda, yetişkinlerde görülebilir. Bu haliyle hidrosefali mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Fazla sıvıyı tahliye etmek ve BOS akışını yeniden sağlıklı hale getirmek gerekir. Endoskopik hidrosefali ameliyatı (tam adıyla endoskopik üçüncü ventrikülostomi ameliyatı) günümüzde uygun hastalarda güvenle uygulanan ve oldukça başarılı sonuçlar veren bir yöntemdir. Ülkemizde 30 yıldan uzun bir süredir uygulanmaktadır.

Endoskopik Hidrosefali Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat, kafatasında küçük bir delik açıp beyne girdikten sonra görüntüleme eşliğinde endoskop ile 3. ventrikülün tabanında alternatif bir sıvı geçiş kanalının açılmasını içerir. Açılan bu yeni yol sayesinde beyin omurilik sıvısı sinir sistemi tarafından emilebilir. Ameliyat sonrası BOS sağlıklı bir şekilde devinim halinde olmaya devam eder. Günümüzde uygun olgularda ameliyat kafatasını hiç açmadan burundan girilerek de yapılabilir.

Avantajları Nelerdir?

Hidrosefalinin doğrudan kendisinin tedavi edilmesi gereken olgularda bugün için iki seçeneğimiz mevcut; dünyada 1950’lerden beri kullanılan şant ve 1960’lardan beri kullanılan endoskopik cerrahi. Her iki yöntem de aktif olarak kullanılmakta ve hastaların yaşamlarına ciddi katkılar sağlamaktadır. Hidrosefalinin endoskopik tedavisi daha güncel bir yaklaşımdır. Uygun hastalarda tercih edildiğinde şant tedavisine göre bazı avantajları mevcuttur. Bunlar nelerdir?

  • Ameliyat süresi daha kısadır.
  • Tekrarlayıcı operasyonlara gerek duyulmaz.
  • Enfeksiyon riski çok azdır. Zira şant ince bir tüptür. Vücut içine yerleştirilir. Yabancı bir madde olması nedeniyle her zaman enfeksiyon riski söz konusudur. Şantın enfekte olması durumunda şantın tüm parçalarıyla birlikte vücuttan çıkarılması ve hastaya yeni bir şant takılması gerekir.

Hangi Olgularda Uygulanabilir?

Tıkayıcı bir nedenle hidrosefali gelişmiş 0-6 ay sonrası tüm hastalar endoskopik yaklaşım için uygun aday olabilir. Endoskopik cerrahi, tıkayıcı bir nedenle gelişmiş hidrosefalide ilk tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir. Hidrosefali farklı bir nedenle gelişmişse hastanın kendi özel durumuna göre tedavinin planlanması gerekir. Endoskopik üçüncü ventrikülostomi hangi olgularda kullanılabilir?

  • En sık hidrosefali olgularında kullanılır. Normal basınçlı hidrosefali, postenfeksiyöz hidrosefali ve posthemorajik hidrosefalide endoskopik cerrahi düşünülebilir.
  • Önceden şant takılmış ancak başarılı olunamamış hastalar
  • Myelomeningosel
  • Tümör ya da konjenital anomali nedeniyle gelişen 4. ventrikül tıkanıklıkları
  • Pineal kistler ya da tümörler

Çocuklarda ya da yetişkinlerde hidrosefalinin nedenleri, belirtileri ve sıkça sorulan sorulara ulaşmak için sayfamızdaki ilgili içerikleri ziyaret edebilirsiniz.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *