Beyin Kanaması
  • 0

Beyin Kanaması Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Beyin, vücudun tüm fonksiyonlarından sorumludur.  Görebileceği herhangi bir zarar vücutta dramatik etkilere yol açabilir. Bu tehlikelerden korunması için kafatası ile çevrelenmiştir. Ancak yine de kafaiçi basınç artışı ve ciddi travmalar ile karşılaştığında zarar görebilir. Beyin kanaması da beyne zarar verme verme potansiyeli olan hayati ve hızlıca tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

Beyin Kanaması Nedir?

Kafatasının içinde meydana gelen kanamalardır. Kanama, beyin yüzeyinde ve beyin boşluklarında oluşabilir. Beyin kanaması her yaştan bireyde görülebilir. Ancak 50-60 yaş arası kişilerde beyin kanaması olgusu ile daha sık karşılaşırız. Beyin kanaması acil müdahale edilmesi gereken ciddi bir sağlık sorunudur. Vücutta işlev kayıplarına ve ölümlere neden olabilmektedir.

Kanama iki nedenle oluşabilir; spontan ve travmatik. Spontan beyin kanamaları beynin kendisi ile alakalıdır. Beynin spesifik bir bölgesinde olur. Örneğin beyin damarından oluşan bir anevrizmanın patlaması sonucu spontan beyin kanaması ortaya çıkabilir. Travmatik beyin kanaması ise kaza ve yaralanmalar sonucu oluşur. Beynin tamamına etki eder. Trafik kazaları ve yüksekten düşme travmatik beyin kanamasına en sık neden olan durumlardır.

Beyin Kanaması Belirtileri Nedir?

Tüm dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişinin beyin kanaması geçirdiği öngörülüyor. Acil tıbbi tedavi gerektirdiği için beyin kanamalarında erken tanı oldukça önemli oluyor. Bu nokta da hastaların bazı şüphe uyandıran belirtileri dikkate alması gerekiyor. Peki, beyin kanamalarında en sık görülen belirtiler nelerdir?

  • Baş ağrısı (geçmeyen, beynin spesifik bir bölgesinde olan, şiddetli, zonklar gibi)
  • Bulantı ve kusma
  • Ensede sertleşme
  • Görme sorunları (çift görme, bulanık görme, ışığa bakamama, göz kapağının düşmesi, gözlerin istemsiz hareketi)
  • İşitme ve konuşma sorunları (duyuların zayıflaması, konuşmada güçlük)
  • Baş dönmesi ve bilinç kaybı
  • Yüz felci (genellikle tek tarafta olur)
  • Kaslarda kuvvet kaybı, karıncalanma, uyuşukluk ve dengede kalmada güçlük
  • Yutkunurken zorlanma

Not: Yüksek tansiyon hastalarında beyin kanaması meydana gelebilir. Hipertansiyon, beyin damar duvarlarını zayıflatır. Bu da kanama riskini artırır. Şiddetli baş ağrısı, bilinç kaybı, uyuşukluk, güçsüzlük, konuşulanları anlamama, sürekli uyuma isteği, çevredeki olayları ve sesleri idrak edememe ve konuşma güçlüğü gibi durumlar tansiyona bağlı beyin kanamasının belirtileridir.

Tanı

Bir travma sonucu veya yukarıda belirttiğimiz belirtiler neticesinde kliniğimize başvuran hastalarda ilk olarak beyin tomografisine başvururuz. Böylece beyinde kanama olup olmadığını ve kanamanın beynin neresinde olduğunu tespit ederiz. Tomografi görüntülemesiyle ne tip bir kanamayla karşı karşıya olduğumuzu da anlarız. Gerekirse beyin ve sinir cerrahi uzmanı bilgisayarlı anjiyografi, MR veya MR anjiyografi gibi ileri görüntüleme teknolojilerine de başvurabilir.

Beyin Kanamasının Türleri

Beyin kanaması meydana geldiği bölgeye göre beş farklı şekilde sınıflandırılır.

İntraserebral kanama

Beyin dokusunda meydana gelen kanamalardır. Kliniğimize başvuran beyin kanaması hastalarının yaklaşık dörtte biri bu tür kanamalardan muzdariptir. Beyinde oluşan baloncuklar (anevrizma), kronik yüksek tansiyon ve migren intraserebral beyin kanamalarına neden olabilir. Yaşlılık, şeker hastalığı, aşırı alkol kullanımı mevcut riskleri artırır.

İntraventriküler kanama

İntraserebral kanama ile birlikte görülebilir. Kanama, beyindeki sıvı dolu odacıklarda oluşur. Ventrikül adı verilen bu odacıklarda beyin omurilik sıvısı üretilir.

Subaraknoid Kanama

Beyindeki anevrizmanın patlamasıyla oluşan kanamalar genellikle subaraknoid beyin kanamalarıdır. Sıklıkla daha önce eşi benzeri yaşanmamış bir baş ağrısı ile kendini gösterir. Yüksek tansiyonu olan yaşlı hastalarda risk daha yüksektir.

Subdural Kanama

Trafik kazaları, düşme, yaralanma gibi travma kaynaklı beyin kanamaları genellikle subdural kanamalardır. Toplardamarlarda yırtılma veya kopma olur. Bu tür beyin kanamalarında kafaiçi basınç diğer beyin kanamalarına göre bir nebze düşüktür. Yani hasta travma sonrası bilincini kaybederek hastaneye yatırılabileceği gibi olaydan iki hafta sonrada şiddetli bir baş ağrısı hissederek de hastaneye başvurabilir. Beynine şiddetli bir darbe alan her hastanın bu senaryoyu göz önünde bulundurması gerekir.

Epidural Kanama

Travma nedenli beyin kanamalarından biridir. Kafatası kemiklerinde oluşan kırık veya yaralanmalar neticesinde atardamarlardan biri yırtılabilir ve beyin kanaması oluşur. Bu tür hastalarda en sık rastlanan öykü olaydan hemen sonra bilincin bir anlığına gidip gelmesi ve sonra tekrar gitmesidir. Epidural kanamalar genelde yavaş olur. Bu nedenle hasta olaydan bir iki gün sonra dahi kötüleşebilir.

Neden Olur?

Beyin kanamalarının farklı nedenleri olabilir. Ancak iki temel neden yaşlanma ve hipertansiyondur. Doğanın bir kanunu olarak yaşlandıkça vücudumuz, daha spesifik olarak da beynimiz ve beyin damarlarımız yıpranır. Neticede beyin damarları yırtılabilir ya da damarların incelmesiyle anevrizma oluşabilir ve patlayabilir. Böylece beyin kanaması meydana gelir. Beyin kanamasına neden olan diğer faktörler ise şöyledir;

Ayrıca kan sulandırıcı ilaçlar, aşırı alkol tüketimi, sigara kullanımı ve gençlerde uyuşturucu alımı beyin kanamasını tetikleyebilir.

Beyin Kanaması Tedavisi

Beyin kanamaları acil müdahaleye ihtiyaç duyar. Bu nedenle beyin kanamasından şüphe duyulan hastaların hızlıca kafaiçi görüntülemesi yapılır. Tedavi planlanır. Kanamanın yerine ve türüne göre tedavi seçilir. Kimi vakalarda kafatasından delik açılarak kan dışarı boşaltılabilir. Kimi hastalardaysa kafatasının bir parçasının çıkarılması gerekebilir. Cerrahi mikrocerrahi veya endoskopik yöntemle gerçekleştirilebilir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *