Astrositoma beyin tümörü ameliyatı
  • 0

Astrositoma

Astrositoma merkezi sinir sisteminde görülen bir tümördür. Beyinde ve omurilikte oluşur. En sık görülen birincil (primer) beyin tümörü türüdür. Yani, astrositomlar beynin kendi dokularından ortaya çıkar. Tüm birincil beyin tümörlerinin yaklaşık %17’si astrositomdur. Genellikle kötü huylu olan bir tümördür. Farklı tipleri vardır. Bazıları daha agresifken bazıları daha yavaş büyüme eğilimdedir.

Astrositoma Nedir?

Astrositoma beynin veya omuriliğin kendi dokularından kaynaklanan bir tümör çeşididir. Beyinde sinir hücrelerine destek sağlamakla görevli olan astrosit isimli hücrelerde ortaya çıkar. Bu nedenle astrositoma olarak adlandırılır.

Astrositomların Tipleri Nelerdir?

  • Astrositoma: 1. ve 2. Dereceden tümörlerdir. Yavaş büyürler. Beynin herhangi bir bölümünde olabilir. Özellikle çocuklarda beyincikte gelişebilir.
  • Anaplastik astrositoma: 3. Dereceden tümörlerdir. Orta hızda büyürler.                                                       
  • Gliyoblastom: Eski adıyla glioblastoma multiforme tümörleridir. 4. Dereceden tümörlerdir. Hızlı büyürler. Tedavileri diğer iki türe göre daha karmaşıktır. İyi bir planlama gerektirir. Hastaya hem cerrahi hem ışın ve hem de kemoterapi uygulamak gerekir.

Astrositomanın Belirtileri

Beyin tümörleri bulunduğu konuma göre farklı belirtiler verir. En bilinen belirtileri nöbet, baş ağrısı ve bulantıdır. Ayrıca tümör beyindeki fonksiyonel bir bölgeyi etkileyebilir. Kişide davranış değişikliği, görme sorunları, koku kaybı gibi bir dizi farklı şikayet de olabilir.

Astrositoma Tanısı Nasıl Yapılır?

İlk olarak hastanın şikayetlerini dinler ve aile öyküsünü alırız. Ardından gerekiyorsa MR taramasına başvururuz. MR ile beynin her noktası görülebilir ve bir tümör, kist, kitle vs. olup olmadığı görülür. MR ayrıca ilgili lezyonun şeklini, konumunu ve beynin hangi fonksiyonlarını etkilediğini de gösterebilir.

BT ve PET görüntülemelerine de zaman zaman başvurmak gerekebilir.

MR büyük ölçüde tümörü ortaya koysa da ne tür bir tümörle karşı karşıya olduğumuzu tespit edebilmek için biyopsi yapmamız gerekir. Olguya bağlı olarak beyinden biyopsi alınabilir.

Astrositomanın Tedavisi

Astrositoma tipi beyin tümörleri tedavisinde mümkünse tümör beyinden ameliyat ile tamamen çıkarılmalıdır. Tümörün beyinden tamamen alınması işlemine radikal rezeksiyon denir. Radikal rezeksiyon, beyin tümörü olgularında uzun dönem sağ kalımı etkileyen en önemli bileşendir. Ancak tümör hassas beyin dokularına yakın olabilir. Bu durumda tümörün mümkün olduğunca çıkarılması hedeflenir.

Astrositoma tedavisinin önemli parçalarından biri de radyoterapidir. Tümörün ne derecede çıkarılabildiğine bağlı olarak hastaya ışın tedavisi uygulamak gerekir. Beyinde tümörün olduğu kısma, çevre dokulara mümkün olduğunca zarar vermeden radyoterapi yapılır.

Diğer bir tedavi seçeneği de kemoterapidir. Kemoterapi tedavinin farklı bölümlerinde uygulanabilir. Ameliyat sonrası radyoterapi ile birlikte verilebileceği gibi, ameliyat öncesi de kemoterapiye başvurulabilir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta Koordinatörü ile İletişime Geçin